Afmelden

Het kan helaas voorkomen dat je besluit te stoppen met volleyballen. Dit kan tijdens het seizoen plaatsvinden. Er moet onderscheid gemaakt worden door vrijwillig en gedwongen opzeggen. Bij gedwongen opzeggen kun je bijvoorbeeld denken aan ziekte, blessure of zwangerschap. Neem bij deze situatie contact op met het bestuur via . Mocht er sprake zijn van vrijwillig stoppen, dan dient de contributie tot 31 december of tot 31 juli betaald te worden. Mocht er zich een specifieke situatie voordoen dan neemt het bestuur een beslissing.