Beste VZK-er,

Wij volgen de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’, gegeven door de Gelderse Sport Federatie, waarin het werven van vrijwilligers voor onze vereniging centraal staat. De cursus, die in totaal vier maanden duurt, garandeert onze vereniging een flinke aanwas van vrijwilligers. Ook wij zijn enthousiast en willen jullie informeren over deze aanpak. Wij rekenen op ieders steun tijdens de uitvoering van deze methode. Wij zijn van plan om deze methode uit te voeren in de maanden april en mei 2016.

Kort gezegd komt de aanpak hier op neer:

▪         Wij brengen alle bestaande vrijwilligerstaken in beeld en we maken een lijst van taken waarvoor wij nog vrijwilligers kunnen gebruiken.

▪         Het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging wordt in het zonnetje gezet.

▪         De wervingsactie wordt door middel van een campagne onder de aandacht van de leden gebracht.

▪         Er worden vrijwilligers geworven door onze leden persoonlijk te benaderen.

▪         Onze vereniging beschikt na afloop van de cursus niet alleen over meer vrijwilligers, maar heeft ook een vrijwilligersbeleid ontwikkeld.

Wij verwachten dat we met deze gestructureerde aanpak, met meer vrijwilligers, een nog bruisender vereniging tot stand brengen. Bij andere verenigingen heeft deze methode prima resultaten geboekt, dus dat moet bij VZK zeker ook lukken!

Door middel van belrondes willen wij jullie benaderen voor vrijwilligerstaken. Wij hopen op positieve reacties. Als je nog geen vrijwilligerswerk doet of je wil wel eens iets anders, dan kan je alvast nadenken over welke bijdrage jij kan leveren voor de vereniging. Iedereen heeft kwaliteiten/eigenschappen waarmee we de vereniging nog verder kunnen ontwikkelen, zodat we door samenwerken kunnen scoren!

Heb je vragen over de methode of nuttige tips, bel of mail ons gerust.

Alvast bedankt voor je inzet!

Met sportieve groeten,

Christiaan Koetsier

06-11432546

ckoetsier@solcon.nl

Harry Kogelman

06-83719897

harry.kogelman@gmail.com