Belangrijke Mededeling: Geen trainingen & wedstrijden t/m 6 april a.s.

Beste leden van VZK,

In navolging van het bericht van de Nevobo om de uitgestelde wedstrijden met een week te verlengen tot 6 april, hebben wij als bestuur besloten om ook alle trainingen tot tenminste 6 april te annuleren. Mocht hier nog verandering in komen, dan wordt dit via website, app en Facebook gecommuniceerd.

Voor wat betreft de geplande scheidsrechters: dit betekent automatisch ook dat deze wedstrijden geannuleerd zijn, tot tenminste 6 april. Tegen die tijd zal het bestuur opnieuw communiceren over hoe we de eventueel in te halen wedstrijden voor de scheidsrechters gaan inplannen. Het eerder gecommuniceerde schema kan daarmee als niet verzonden beschouwd worden. Er zal t.z.t. een nieuw schema worden gemaakt.

Verder: vanuit de barcommissie heeft het bestuur vernomen dat tevens alle bardiensten vanuit VZK, tot tenminste 6 april zijn geannuleerd. Ook daar over zal t.z.t. meer informatie volgen.

Om nog wel iets van communicatie te houden in deze vreemde en onzekere tijd, vergadert het bestuur nog deze week. Daarnaast komen het bestuur en TC a.s. maandag samen om het nodige te bespreken. Alle hieruit voor de leden relevante informatie komt uiteraard naar jullie toe.

En om met Rutte’s woorden af te sluiten: let een beetje op elkaar in de komende tijd.

Namens het bestuur, Laurens Wissink.